go back

Einde levensduur producten


LCA Life Cycle :
De levenscyclusanalyse is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus. De LCA methode is gebaseerd op ISO 14044 welke een referentiekader vormt voor duurzame ontwikkeling.

Eindelevenscyclus :
Onze producten (kasten, ladeblokken en bureaus) kunnen op het einde van hun levenscyclus volledig gedemonteerd worden, waardoor de verschillende grondstoffen ter recyclage kunnen worden aangeboden.

Bij de meerderheid van onze producten is staal de belangrijkste grondstof, bijna 100% van onze ladeblokken en meer dan 90% van onze rolluikkasten. Bij de bureaus bestaat het onderstel uit staal en het bovenblad uit hout.

Nederlands
X