go back

Beschrijving van de PV installatie

Op het dak zijn 4600 polykristallijne zonnepanelen van 220 Wp (Watt piek – maximaal vermogen) geïnstalleerd. De panelen zijn naar het zuiden gericht onder een hoek van 15°.
Het totaal geïnstalleerd vermogen op het dak is 1 MWp.  Dit vermogen representeert een equivalent van 245 gezinnen dat van stroom kan worden voorzien.

  • In een normaal jaar bedraagt de elektriciteitsproductie ongeveer 860KWh per KWp, dus een geschatte jaarproductie van 860 MWh (= 860.000KWh). De besparing aan CO2 bedraagt 461.472 kilo op jaarbasis.
     
  • Er zijn 3 strings van 18 panelen aan 1 omvormer gekoppeld. Deze omvormers zetten de gelijkstroom om in wisselstroom.  Er zijn bijna 100 omvormers nodig die allemaal op een net-ontkoppelkast zijn aangesloten.  Als er een defect op een paneel of omvormer wordt vastgesteld, zal enkel 1% van de installatie minder of geen productie opleveren.
     
  • De zonnepanelen zullen jaarlijks maximaal 1% rendement moeten inboeten.  De panelen zijn op een aluminium structuur geplaatst, die op haar beurt rust op een aantal ballasten.  De fabrieksgarantie stipuleert dat het systeem na 25 jaar nog 80% van zijn vermogen zal leveren.
     
  • De zelfgebruikte elektriciteit en de geïnjecteerde elektriciteit op het net worden met behulp van een vierkwadrantsmeter opgemeten.  Een groenestroommeter houdt de opgewekte hoeveelheid elektriciteit bij die dient voor uitbetaling van de groene stroom certificaten.  Het gehele systeem wordt constant gemonitored zodat defecten onmiddellijk worden gelogd.

Voor de bevoorrading van grondstoffen werken sommige van onze leveranciers met gerecycleerd materiaal : 97% van het verpakkingskarton, 20% van het staal, 0% van het poeder en de rolluiken. Al ons afval wordt behandeld en voor 100% gerecycleerd.  Dit is ook het geval voor restanten van poeder, staalafval, karton, plastic, rolluiken, oliën,
…  Van al deze producten hebben wij recyclagecertificaten.

Nederlands
X